کرگدنی که هوای پرواز دارد

این که ما داریم زندگی نیست، ...ندگی است

کرگدنی که هوای پرواز دارد

این که ما داریم زندگی نیست، ...ندگی است

روی سرم کار ریخته روی سرم اما حوصله هیچکدام را ندارم. فقط خواب! در حقیقت انقدر کار زیاد است نمیدانم از کجا شروع کنم. از فردا...

دیروز هم جواب اپلیکشن آمد و باید برای مصاحبه بروم. آمادگی برای آن هم کلی ار دارد که حالش را ندادم. بروم بخوابم!


دیروز کامپیوترم توی دانشگاه را قفل نکرده بودم و همکاران محترم تصمیم گرفتند از طرف من به یکی دیگر از همکاران مسیج بدهند که 

Jim, are you gay? Because I love you

خندیدیم! 😐 البته حقم بود، جواب آن باری بود که برگ جریمه جعلی درست کرده بودم و گذاشته بودم روی ماشینش و تا شب فکر میکرد واقعی بوده.  باید فکر یک سرکاری خوب  باشم در جوابش. 

ماشینم چرا پنجر شد شب قبل از سفر؟ به نظر میاد به روح اعتقاد داره. WTF  

یک هفته ای است که از ایران برگشته ایم و تعطیلات ژانویه تمام شده. اما دست و دلمان به کار نمی رود. صبح زود ساعت 11 میرویم سر کار و شب بر می گردیم اما تنها کاری که میکنم گوش دادن یک آهنگ است که  هی تکرار میشود. آزمایش ها را که انجام نمیدهم هیچ، مقالاتی را هم که باید بنویسم نمی نویسم. انگار فلجم، سه هفته عادت کرده بودم به خوردن و خوابیدن و دور دور کردن عصر یا مهمان این و آن بودن. غذا هم که نداریم، عن میخوریم. منتظر خبرم اما امید چندانی نیست.

پ.ن. این هم آهنگی که روی تکرار است. 

واقعا چرا؟ 

بعد از 6 یا 7 سال، برگشتم اینجا! مریضم؟ تا جایی که مطلعم بیشتر عریضم (گشاد) تا مریض. همون موقع باید دیلیت میکردم بره پی کارش. ولی خب چه کنیم، ما اینیم (عَنیم). 

پ.ن. از آنجایی که به مهاجرت علاقه مندیم، از بلاگفا کوچ کردیم و آمدیم اینجا! 

http://kargadanrighoo.blogfa.com