کرگدنی که هوای پرواز دارد

این که ما داریم زندگی نیست، ...ندگی است

کرگدنی که هوای پرواز دارد

این که ما داریم زندگی نیست، ...ندگی است


نام: محسن


محل سکونت: آنور آب - پشت دریا


رشته تحصیلی: Engineering
محل تحصیل: اونیورسیتی


محل کار: باز هم اونیورسیتی 
مهارتها: گند زدن به زندگی و اجزای آن!

علایق:نداریم...